top of page

🧘‍♂️ مدیتیشن را بیاموزید

  • 30Weeks
  • 18Steps

About

آیا نیاز به ایجاد آرامش و آرامش در زندگی خود دارید؟ ذهن آگاهی و مدیتیشن همان چیزی است که شما نیاز دارید!! به این چالش بپیوندید تا یک برنامه 21 روزه برای معرفی ذهن آگاهی و مدیتیشن دریافت کنید. در پایان هر روز اعلان‌هایی دریافت می‌کنید که نحوه انجام مدیتیشن نشسته و بررسی‌های تمرکز حواس را توضیح می‌دهند.

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

‎€۳۸۵٫۰۰

Share

Already a participant? Log in

bottom of page