top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

شفای صوتی شفا دهنده زمین

موسیقی یکی از بهترین اشکال درمان است. هدف ما ساخت موسیقی با فرکانس های مختلف است که سلامت و تندرستی را ارتقا می دهد. حمام های صوتی یک ابزار شفابخش شناخته شده هستند که در آن بدن در سیگنال های فرکانس بالا قرار می گیرد که سلامت و روحیه را بالا می برد. برای Sound Healing به صورت حضوریاز صفحات خدمات بازدید کنید

در عین حال از موسیقی شفابخش صدا با فرکانس بالا لذت ببرید که به آرامش، بی نظمی ذهن، ترویج تسکین اضطراب و استرس به صورت رایگان، ضبط شده توسط Earth Healer برای شما کمک می کند. 

صداهای با فرکانس بالا برای پاک کردن افکار و انرژی های منفی

کاسه آواز تبتی با فرکانس بالا (943 هرتز) برای شبکه خورشیدی

bottom of page